Oferta

 • wyceny wartości rynkowej samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli,  maszyn i urządzeń
 • ekspertyzy techniczne maszyn i urządzeń
 • kosztorysowanie napraw
 • likwidacja szkód dla T.U.
 • ekspertyzy silników i innych podzespołów
 • oceny zakresu uszkodzeń po wypadkac
 • ustalanie wartości pozostałości powypadkowej
 • litrażowanie
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdów zabytkowych
 • pomoc w zakupie pojazdów używanych
 • ustalenie przyczyn i zakresu awarii podzespołów
 • ocena jakości przeprowadzonych napraw